vrijdag 13 maart 2015

De Chinese fluit


Vandaag ben ik jarig.
Om dat feit te vieren heb ik deze stralende dag bestemd voor de officiële uitgave van een klein boekje.
Vorig jaar rond deze tijd begon ik met het vertalen van gedichten uit Die chinesische Flöte, van Hans Bethge, u weet wel, de verzen die gebruikt werden voor Das Lied von der Erde van Gustav Mahler. Ik deed het aanvankelijk voor de aardigheid, maar toen ik er een aantal in de map had waarover ik tevreden was besloot ik een drukker te zoeken. Jan Keijser van Avalon Pers zag wel wat in het plan. Jan zet nog uit loden letters en drukt op een handpers: bibliofiele werkjes van grote schoonheid.
Ik schreef een nawoord, mijn dochter Rosanne maakte een tekening, geheel in de geest van de chinoiserie van het originele boek van Bethge, en nu was het wachten tot Jan alle priegellettertjes met engelengeduld in de juiste volgorde had gezet en zijn spierballen liet zwellen om de handpers te doen rollen.
Op de dag voor kerstmis had hij een eerste reeks klaar: ik las aan het kerstdiner een paar gedichten voor en gaf mijn vrienden en familie exemplaren mee.
Op een avond in januari, die vreemde avond dat het journaal werd gegijzeld en Ron Fresen dat feit vanuit Den Haag onvermoeibaar bleef herhalen, kwam Jan na een operavoorstelling langs mijn huis om een tweede portie aan te reiken. Het was koud, de wind blies een dunne sneeuw aan en ik haastte me in pyjama naar beneden om hem van zijn vrachtje te verlossen.

Ik keek liefdevol naar de stapel boekjes op de vleugel en overwoog wat een goed moment voor de ‘officiële’ uitgave zou zijn. De lente, besloot ik al gauw. Hoewel alle seizoenen in de gedichten vertegenwoordigd zijn, is het voorjaar toch het meest prominent in de tekst aanwezig. Het geluid van zingende vogels in de avondschemering, de zoete geur van bloesems die wordt aangedragen op de wind, een volle maan die rijst aan de hemel – ja, het voorjaar moest het worden. En dan maar op mijn verjaardag, als cadeautje aan mezelf.

Maar gedeeld plezier is plezier voor twee, nietwaar? Daarom bied ik u, lezer, hierbij de kans om De Chinese fluit aan te schaffen.

De Chinese fluit werd gezet uit de Van Dijck. De oplage bedraagt 99 exemplaren en werd door Avalon Pers gedrukt op dik, crèmekleurig papier dat als ik me goed herinner in drukkerskringen Papier Japon wordt genoemd.
De prijs is twintig euro. Als u die som op mijn rekening NL68 INGB 0004 1228 48 overmaakt en uw naam en adres vermeldt, krijgt u de 21 gedichten gesigneerd toegestuurd.

Wat hoor ik als ik wakker word?
Een vogel in een boom.
Ik vraag hem of het voorjaar is –
Het is alsof ik droom.

De vogel kwettert: ja, het is
Al lente, sinds vannacht.
Ik slaak ontroerd een diepe zucht,
De vogel zingt en lacht.

(Uit: De drinker in de lente)

5 opmerkingen:

Hans Valk zei

De tekening van je dochter vind ik alvast prachtig!

Hans Valk zei

Oh.. en gefeliciteerd, natuurlijk. Hoe oud ben je nu? 58?
Een mooie leeftijd. Ik weet dat.

Jan-Paul van Spaendonck zei

59, alweer, Hans......

Daniël zei

Gefeliciteerd! Nog vele jaren!

Fred Martin zei

Het is een wonderschone bibliofiele uitgave van zorgvuldig en met liefde vertaalde gedichten.